Tôi để lạc mất em rồi![taenie]

Giới thiệu truyện:

Quá khứ và hiện tại, tôi và em vẫn vậy!

Danh sách chương: