Tôi đợi em ở Neverland, Tiểu Mạn![Đammỹ]

Giới thiệu truyện:

"Đưa tay nắm lấy sự cô đơn của tôi là anh , ôm đau đớn của tôi vào lòng cũng là anh, che chở bảo vệ tôi cũng là anh. Thiên A Hạo! Nếu đời này anh rời tôi nửa bước, tôi nguyền rủa anh ngàn đời sau không thể nào lấy vợ." :)))))))))

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: