Tôi...khinh miệt các người

Đăng bởi: LinhNhiNguyn0708

Cập nhật: 09-01-2019

Tag:#708#linhnhi#ttpl


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Như tôi đã nói: " Đã quyết định làm việc gì thì hãy đừng để người ta khinh. Đừng có dồn người ta vào bước đường cùng để rồi khi thế cờ bị lật ngược lại quay ra cầu xin. Tôi... KHINH!" Nếu đã muốn ngược, để au ngược cho mấy chế xem. Thật là sẽ có người bất ngờ về au nhưng thật sự au khinh mấy con người ở trường lắm rồi. Ai giống au vào đọc cho hả giận rồi vote sau au vote lại cho nha.

Danh sách chương: