Tôi là đạo sĩ

Giới thiệu truyện:

Kể về quá trình trở thành đạo sĩ của một kẻ vô cùng xảo quyệt, bẩn bựa và miễn bình luận.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: