Tôi Muốn Lấy Em Làm Vợ

Giới thiệu truyện:

Ảnh bìa:Hanlamm Truyện: Tôi muốn lấy em làm vợ "Bạch Ngôn, con mẹ nhà anh mau đi chết đi" "Tôi chết được 680 năm rồi, cô đừng rủa kiểu đấy nữa" "Mẹ kiếp, hôm nay ông không đánh được anh ông sẽ không làm người nữa"Lục Tiểu Vân tức giận, vừa đuổi theo vừa nói Bạch Ngôn nhe răng cười, nụ cười đầy nguy hiểm "Như vậy càng tốt, không làm người nữa thì đi làm vợ của tôi đi. "

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: