Tôi yêu em... Vệ Thần của tôi !

Giới thiệu truyện:

Ở 1 Thế giới , nơi đó tồn tại những thứ chuyên hút máu gọi là Vampier Nơi đó, 1 lãnh chúa đứng đầu sẽ có 1 Vệ Thần cho mình, nếu tìm được vệ thần của bản thân lãnh chúa đó có thể trở nên mạnh hơn , nếu vệ thần của lãnh chúa đó chết thì sức mạnh lãnh chúa cũng suy giảm. Vampier mạnh có thể sinh hoạt như người bình thường nên rất khó nhận ra. Vệ thần có mùi máu rất đặc biệt nên đây là thế mạnh giúp Vampier tìm được vệ thần của mình Cấm sao chép dưới mọi hình thức nha

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: