Tôi yêu em... Vệ Thần của tôi !

Giới thiệu truyện:

Ở 1 Thế giới , nơi đó tồn tại những thứ chuyên hút máu gọi là Vampire Nơi đó, 1 lãnh chúa đứng đầu sẽ có 1 Vệ Thần cho mình, nếu tìm được vệ thần của bản thân lãnh chúa đó có thể trở nên mạnh hơn , nếu vệ thần của lãnh chúa đó chết thì sức mạnh lãnh chúa cũng suy giảm. Vampire mạnh có thể sinh hoạt như người bình thường nên rất khó nhận ra. Vệ thần có mùi máu rất đặc biệt nên đây là thế mạnh giúp Vampire tìm được vệ thần của mình Đây là ngôn tình kì thị thì đừng đọc Ko sao chép nha

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: