[Tống Chủ Đấu La Đại Lục, Hunter x Hunter] Huntting Time! Get Start! Go!

Giới thiệu truyện:

Chỉ là...sao hạ phàm lại là thế giới không có vũ hồn Lúc trước tỷ tỷ hạ phàm có vũ hồn mà QvQ Được rồi... không có vũ hồn nàng chấp nhận Nhưng tại sao lại mất cả ám khí QvQ Thế giới không công bằng Không sao, vẫn có thể học lại được Chỉ là...năm 13 mới biết thế giới này có niệm Và niệm của nàng là thuộc tính vũ hồn trước đó May quá, nàng vẫn tu luyện dược thành thần để về lại thần giới. Và lần này nàng có một phu quân đi cùng. . . . Thế giới liên quan: Tam Nhãn, Phong Khởi Thương Lam

Danh sách chương: