Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút.

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Quai Băng Băng. Nhân vật: Đàm Dịch Khiêm ❤ Hạ Tử Du Thể loại: hiện đại, tổng tài, ngược, HE. Nguồn: Truyenfull.vn

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: