vkook - tổng hợp h/sm

Giới thiệu truyện:

- có H, SM thì giới thiệu làm gì :3 - Vui lòng không re-up lung tung, nếu làm gì hỏi ý kiến tao đã không tao tán sml - Author : GyyDaddy - Fic không chap nào chuyển ver mà tự viết - Chứa nội dung nhạy cảm và cảnh SM/H/NC ai không thích vui lòng kickback - Couple chính : khxjjk TaeKook Vkook - CẤM ĐEM ĐI ĐÂU NGOÀI WATTPAD !

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: