[Tổng Hợp] Những Câu Nói Ngôn Tình!

Đăng bởi: _picute_

Cập nhật: 28-03-2018

Tag:#ngontinh#pi#tanvan#thoca


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Các bạn muốn sống ảo, các bạn muốn được bày tỏ tình yêu, các bạn muốn được bày tỏ cảm xúc! "KIẾM GẤP, KIẾM GẤP" Không cần kím chi xa tại đây và tại đây sẽ có. Những câu nói được sưu tầm, được sáng tác sẽ giúp các cậu! + Lưu ý: Những câu nói mình viết sẽ kèm theo ảnh! Thanks and love you!!! ?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: