Tổng Hợp Truyện Sắc [18+]

Giới thiệu truyện:

Tổng hợp truyện sắc 18+ [Có bản edit, có bản convert, có bản ta tự edit luôn...] Ta là một người ích kỷ, không thể nào chia sẽ tình yêu nên trong tuyển tập rất ít np. Bạn nào muốn tìm np thì qua nhà khác nha. Truyện đăng chỉ thỏa mãn các sắc nam sắc nữ, chỉ đăng phần thịt không đăng trọn bộ. Còn một điều nữa, các truyện ta lấy bên wikidich đã đổi sang koanchay rồi nha.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: