Tống Mạn Chi Tối Cường Huấn Luyện Gia

Giới thiệu truyện:

Hán Việt: Tổng mạn chi tối cường huấn luyện gia Tác giả: Để Điều の Bảo Bảo Thể loại: Đồng nhân, Nam sinh, Hiện đại , HE , Manga anime , Pokemon [ phi Lô mạng tiếng TrungA cấp ký hợp đồng tác phẩm: Tống mạn mạnh nhất huấn luyện gia ] xuyên qua đến thần kỳ bảo bối thế giới trở thành nguyên chủ giác Ash, đem như thế nào đi ra một cái không thể phỏng chế con đường cường giả, cũng cuối cùng trở thành mạnh nhất huấn luyện gia, hoa lệ Nhẫn Thuật, quỷ dị nhãn lực, cường đại Thể Thuật, là ở thế giới này lưu lại truyền thuyết của mình, vẫn là cùng kiếp trước giống nhau không có tiếng tăm gì đâu ··· (bản cố sự cùng nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do vừa khớp, không nên bắt chước. )

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: