[Tống] Tội Ác Và Trừng Phạt

Giới thiệu truyện:

Ta sinh ra trong căn phòng rực lửa, trong địa ngục tối tăm không ai tới. Ta là Judas, là Tội Ác, là kẻ phản bội. Ta phản bội chính nghĩa, phản bội công lý. Bởi vì ta, không tin vào chúng. Ta sinh ra tại ranh giới giữa Thiện và Ác, nơi trần gian bẩn thỉu đầy cạm bẫy. Ta là Trừng Phạt, vĩnh viễn là Trừng Phạt. Ta trừng phạt những kẻ phản bội hòa bình, dấn thân vào "Tội Ác". Ta, hận Chúa. Hận những con chiên nghe lời "Thần" một cách mù quáng. Ta hận chúng, ta trừng phạt chúng, mãi mãi... "Hỡi con chiên ngoan đạo, ngươi nên biết, chẳng có vị Thần nào thật sự tốt đẹp đâu."

Danh sách chương: