[Trans] [Kookmin] Secretary Park | Jikook AU ✓

Đăng bởi: heybabo_yamy

Cập nhật: 05-07-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

╚» Mind - reader «╝ AU : @lipzx- Trans : Pu ( me ^^ ) Beta : Su ( @_iamaclown_ ) Link truyện gốc : https://my.w.tt/MZndqBvI4X "Jimin anh ấy là 1 người câm" Đó là điều mà mọi người vẫn nghĩ. Và Jungkook "Cậu là một tên khốn tốt bụng" Người ta vẫn luôn cho là như vậy. // #1 Jikook AU : 28.2.2019// Truyện gốc : started : 3.10.2018 ended : 21.10.2018 Bản trans : Started : 5.7.2019 Ended : 31.8.2019 🚫Bản trans đã được sự đồng ý của tác giả vui lòng không chuyển ver khi chưa xin phép.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: