Trans | KookV | Nghịch lý người dũng cảm

Giới thiệu truyện:

̉Tác giả: WoHarder @weibo Cre: http://weibo.com/u/5912484663 Chuyển ngữ đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: