[Trans][Lam Ngôn / Ngôn Lam] Tổng hợp oneshot

Giới thiệu truyện:

Vì quá thiếu ảnh làm cover, từ giờ tất cả oneshot Ngôn x Lam / Lam x Ngôn tui tổng hợp vào post này nhé :") Tình trạng: updating

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: