[TRANS] MLP Comic By Mauroz Vietsub (by Windy sub)

Giới thiệu truyện:

•Truyện này đã được 1 bạn dịch rồi nhưng mình nghĩ bạn ấy không dịch tiếp nên mình sẽ dịch cho các bạn ^^ •Comic By Mauroz LƯU Ý:Mình đã xin phép bản quyền của Tác Giả Mauroz để dịch ra cho các bạn rồi!!

Danh sách chương: