[TransGuy] Tung Hoành Thiên Hạ

Giới thiệu truyện:

Tác phẩm: Tung Hoành Thiên Hạ Tác giả: Miêu Ca Thể loại: Transguy, nữ phẫn nam trang, BHTT, xuyên không dị giới mất quyền lịch sử. Tình trạng: Đang viết MiêuCa: Tài khoản cũ đã bị mất nên hiện tại truyện được viết ở tài khoản này, tác phẩm đã được chỉnh sửa và hoàn thiện hơn, mong mọi người tiếp tục ủng hộ

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: