Triệu hồi qua thế giới khác cùng với 3 kĩ nălng độc quyền(Drop).

Giới thiệu truyện:

Truyện rất tệ, khuyên không nên đọc.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: