[Longfic] Life Bound - Quyển 1 - Life bound

Giới thiệu truyện:

Hắn - một viên cảnh sát liêm chính Cậu - một tên xã hội đen nổi tiếng lừng lẫy Anh - một tên bác sĩ lạnh lùng Cả ba lẩn quẩn xoay vòng trong cái cuộc sống vô cùng phức tạp và đầy rẫy nguy hiểm. Mệt mỏi nhấn chìm bọn họ. Life bound - Cả đời lẩn quẩn... ( Bộ này lấy ý tưởng từ một chi tiết nhỏ trong câu thoại về kịch bản của Ảnh đế trong fic gốc/chuyển ver Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi.)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: