TRỌN ĐỜI TRỌN KIẾP

Giới thiệu truyện:

Ami sao? Tên em dễ nhớ thật ấy! _______ Anh sẽ khiến em yêu anh. _______ Kim Taehyung tôi, chỉ yêu em!

Danh sách chương: