[Trọng Đại X Văn Đức] Có em chờ!

Giới thiệu truyện:

Một cái fic về couple visual u23 Đại-Đức........ Tớ viết fic dở lắm, viết để thỏa mãn thoyy. Đừng chê nhá nhưng có thiếu sót gì hãy giúp tớ nhá. Và tớ rất nhạt. NHẤN MẠNH là TỚ RẤT NHẠT. Còn cái fic này nhạt hay không thì.... cứ để cậu bé mang tên tâm trạng quyết định. Thế nhá. Tớ định là để 2 anh này yêu trong sự mềm dẻo, trong sáng nên sẽ không có H. But i put H in it so enjoy :))) Chúc mng đọc vui vẻ. Thế nhá.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: