Trọng sinh 70 chi thổ hào ra đời

Đăng bởi: saochoi19

Cập nhật: 09-09-2018

Tag:#70#tiên#từ


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Văn án: Tu Chân giới tu luyện thiên tài bị đường muội cùng vị hôn phu liên thủ hạ ức chế linh khí dược, Bức cho nàng nhảy xuống vạn trượng huyền nhai xuyên qua đoạt xá đến một cái bởi vì uống dược tìm chết lâm tư nhã trên người, Đi vào cái này ăn không đủ no, mặc không đủ ấm mua đồ vật muốn phiếu 70 niên đại, Phương tiện giao thông trên cơ bản dựa đi, truyền lời dựa rống niên đại, May mắn có động phủ, làm nàng thay thế lâm tư nhã sống sót, thuận tiện thu phục mặt lãnh tâm nhiệt quân ca ca.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: