Trọng sinh chi ma quỷ siêu sao

Giới thiệu truyện:

Mang theo trò chơi hệ thống xuyên qua tựu nghịch thiên? NO! Lục Ninh thẳng đến lúc này mới biết được thế giới này căn bản không giống hắn cho rằng như vậy, vốn là tam quan và vân vân nát đầy đất... Hỏi hắn một mang theo trò chơi thân thể "Ma tộc" và một ở Đông Phương lẫn vào "Hấp huyết quỷ" tại sao muốn đi làm sao kim? Nguyên nhân quá đơn giản: Dĩ trảm yêu trừ ma vi kỷ nhâm chính phái nhân sĩ môn, bọn họ tối thứ sợ hay "Tia sáng huỳnh quang đèn" ! Bởi vì ước định mà thành quy củ, đánh nhau đấu pháp đều là không thấy được ánh sáng, tất cả vượt qua khoa học phạm trù hành vi đều là không được cho phép, sở dĩ, biết rõ giữ cửa đại gia hắn hay một Côn Lôn tới tử đạo sĩ, nhưng bởi vì ngoài cửa cầm máy chụp hình cẩu tử và miến, hắn cứng rắn là không thể xuống tay với ngươi —— Này toan thoải mái cảm giác!

Danh sách chương: