Trọng sinh:khuynh thành vương phi điểm phu - Meo meo miệng rộng con khỉ

Đăng bởi: nguyetly_acc1

Cập nhật: 18-12-2013


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Trọng sinh trở về nàng vốn tưởng rằng sẽ báo thù rửa hận! Nhưng, đối với cùng cha khác mẹ nàng, chính mình thủy chung không hạ thủ! Hạ Du Hề! Ẩn nhẫn mười năm trở về! Vốn tưởng rằng sẽ bảo trụ tất cả tình cảm chân thành thân nhân. Há biết? Mẫu thân rời đi, phụ thân phản bội, muội muội thay đổi! Kể cả đã từng liên tục bảo vệ nàng cái kia sư ca, rõ ràng chỉ là vì thân thể của nàng? Càng buồn cười chính là, một hồi vô biên vô hạn hỏa hoạn, đốt nàng hận không thể ngay cả hài cốt cũng không tồn! ! Nàng hồn nên thuộc về ở đâu? Nên gì đi làm sao từ? Hồng Tụ VIP2012-12-17

Danh sách chương: