< Trọng Xuyên> Lưỡng Tình Tương Duyệt

Đăng bởi: Haza2369

Cập nhật: 13-02-2018

Tag:#haza2369#trongsinh#xuyên


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Sai một kiếp.... sao có thể sai kiếp thứ hai... Câu chuyên xoay quanh 2 nữ chính và 2 nam chính, một người từ hiện đại xuyên không về, một người từ cổ đại được trọng sinh vào thời gian khi trước.... họ liên minh với nhau cùng lật đổ và lập lại trật tự cổ đại. Cổ đại tồn tại một đấng minh quân, tài trí mưu lượt bị nữ chính biến thành hôn quân vô phát sủng ái nàng... Cổ đại tồn tại một kì tài đích thị một vương gia văn thao võ lược, tài trí hơn người thế mà lại biến thành một người ôm nhu nam tử, yêu chiều nương tử hết lòng, sủng đến vô pháp vô thiên... Sống có người bầu bạn lại gặp đước ngươi ta trọng sinh" xuyên không" há là quá viên mãn đi''''''''''...........

Danh sách chương: