true or death >< btsgf

Giới thiệu truyện:

{sẽ chẳng sao đâu, cũng đừng trốn tránh, vì nó sẽ tự tìm tới và đánh thức bạn }

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: