Trùng sinh Mẫu nghi thiên hạ - cung đấu (Tamquay -TTViện cv) _Full

Đăng bởi: larme_00

Cập nhật: 13-05-2014


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Giới thiệu vắn tắt: Thiệu thánh 3 năm mùa thu, trong cung hoa mai sớm mở , mở ở Khôn Ninh trước điện ngự đạo thượng, một đóa một đóa, máu tươi nhiễm liền. Chết mà sống lại, nàng lại về đến tám năm phía trước. Chỉ là lần này, nàng không hề ôn hòa đôn hậu, càng không hề nhu nhược khả khi, nàng muốn bảo toàn , cũng không chỉ là chính nàng. Vừa chiếm không được đến chết cũng không đổi tình yêu, vậy nàng liền muốn chí cao vô thượng quyền lực. Một câu vắn tắt giới thiệu, trong hoàng cung, từ cháu dâu đến hoàng tổ mẫu gập ghềnh thiên lộ. Tác giả tự định nghĩa nhãn: Đế vương, cung đấu

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: