Trước hôn "Hậu" yêu [ tinh tế ]

Đăng bởi: relita_vivian

Cập nhật: 29-07-2017

Tag:#bíẩn#tinhte


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Ngươi là Phong nhi, ta là ngốc ~ Triền triền miên miên, sinh oa ~ ---------- 【 đọc nêu lên 】 chủ thụ. Ngọt sủng văn. Thoải mái thổ tào hướng. Cất chứa tác giả Thượng thượng kết thúc văn: 《 tương lai chi gieo trồng sư 》 Thượng một kết thúc văn: 《 trùng hoàng nói hắn thầm nghĩ đương hàm ngư 》 Chuẩn bị yếu khai văn: 《 yêu quái sơn trang 》 nhân quả báo ứng, thiện ác thích văn. Nội dung nhãn: cường cường luyến ái hiệp ước nghiệp giới tinh anh tinh tế Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: vệ kỳ · an ┃ phối hợp diễn: Lancer · đạt qua Bale · Sion ┃ cái khác: trước hôn sau yêu, trùng sinh, sinh đản

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: