Trường học của các Youtuber

Giới thiệu truyện:

Truyện đầu tay của mị.Truyện kể về một đám nhoi nhoi học chung ở một ngôi trường nhỏ nhớ ném gạch đá để mị có thêm động lực???. (Nhớ đừng đọc chùa) Fanart by Trần Hà Và tuyệt đối những người Anti HuyxSimmy đừng vào đọc.Mình nói rồi nếu cố vào đọc thì đứng có mà chửi mình ok.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: