[Truy Lăng đồng nhân văn]Vu Lan Nhật Tử

Giới thiệu truyện:

Lễ Vu Lan-ngày báo hiếu.Khắp Lan Lăng người người bàn luận nhau nên chuẩn bị quà gì để tặng phụ mẫu mình trong ngày này Trong một góc nhỏ,một cái bóng áo vàng đơn đọc ngồi đấy,rơi nước mắt... Một bóng áo trắng đi tới khẽ ôm bóng áo vàng vào lòng vỗ về an ủi "A Nguyện,có ngươi ở đây,cho dù phụ mẫ u không còn,ta cũng không cô đơn..." (Lễ Vu Lan năm nay thật ấm áp,không còn vô vị như trước,một vị tiểu tông chủ nào đó thầm nghĩ) Cầu vote,Cầu vote,Cầu vote-chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần!!! Mong mọi người ủng hộ Dự kiến 8 chương:1 chương mở đầu,1 chương giới thiệu,3 chương truyện,2 chương PN,1 chương tặng ảnh.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: