(Truyện BTS) Ngũ Tỉ Đi Học

Đăng bởi: PhngTrn120265

Cập nhật: 14-07-2018

Tag:#min#sumin#vkook


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Đây là truyện mà mình tưởng tượng ra hoàn toàn không phải là thật nha. Truyện BTS và Wana One mà BTS là chính Đây là các coupel mà mìk làm trong truyện: Sumin, Vkook, Namjin, Hopemin, Linhoon (Wana one). Còn nội dung truyện đọc r sẽ pít😉

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: