Weapon Wars: Truyện Về Những Chiến Binh

Đăng bởi: for-true-ending

Cập nhật: 18-11-2018

Tag:#fireemblem


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Truyện kể lại hơn 500 năm sau sự kiện Holy Wars Of Dragons Câu chuyện về cuộc chiến của các chiến binh, mỗi người một số phận khác nhau. Vũ khí khác biệt. Họ đều có điểm chung là những người được chọn để chuẩn bị cho "Hoàng hôn tỏa sáng." Lưu ý, truyện có chút hài và IQ phê cần. :)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: