Truyện của một đứa nghiện Creepypasta:v

Đăng bởi: KanekiJane7

Cập nhật: 19-11-2018

Tag:#tlch


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

T chỉ là một đứa nghiện Creepypasta thôi,ok?! T chỉ là một cái gai trong mắt mn thôi,ok?! Mà t chắc rằng,dell đứa nào bt t là một Creepypasta đâu,ok! T chỉ hận những đứa phốt t thôi,ok?! T chỉ muốn giết thôi,ok?! Và m sẽ là đứa tiếp theo đấy,đồ anti! Sao? M nói t là trashfan?! Xin lỗi t đi,vì t chỉ là một đứa nghiện tới mức ko bỏ dc thôi!!!

Danh sách chương: