Truyện : E yêu a Sơn Tùng MTP !!! (Đồng nhân )

Đăng bởi: suyaku-chan

Cập nhật: 23-02-2018

Tag:#nhân#đông


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Đây chỉ là truyện mình đồng nhân lại . Truyện này nhân vật chính vẫn vậy nhưng cốt truyện mình sẽ chế lại . Nhân vật chính vẫn là Yon vs Sơn Tùng , thêm hai nhân vật chính là Jeff The Killer và Lucy hai con hãm l* .!!!!

Danh sách chương: