[Truyện Kiều - Đạm Tiên] Hoa trong gương, trăng trong nước

Đăng bởi: Reigia

Cập nhật: 03-03-2018

Tag:#kiều#truyen


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Một vương gia, một vương phi, một ca kỹ

Danh sách chương: