truyện ngắn • mùa đông vẫn chưa tan.

Đăng bởi: xxcordolium

Cập nhật: 27-11-2018

Tag:#đông


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

"Tôi nói với anh rằng anh hãy ở đây nhé, đừng đi đâu cả. Chúng ta cùng nhau tồn tại trên cõi đời này. Thật vững vàng. "

Danh sách chương: