[Truyện Tranh] CÔ VỢ ẤM ÁP CỦA HẠ THIẾU

Giới thiệu truyện:

🍀THÔNG BÁO🍀 HẠ THIẾU ĐÍCH THIỂM HÔN NOÃN THÊ ● Dịch: Lạc Kỳ Đình, Ngôn Phong Comics ● Tác giả: A Kha Vấn Hoa ● Thể loại: Comedy, Romance, Mahua, Shoujo ● Nội dung: Muốn làm người phụ nữ của Hạ Kiều Yến này thì phải đáp ứng ba điều kiện: thích được cưng chiều, thích được yêu thương, thích được chăm sóc. Người phụ nữ của tôi phải đáp ứng ba điều kiện trên và phải biết suy nghĩ, ý thức!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: