[Truyện tranh][full] Bùa Hộ Mệnh Đạt Thành Nguyện Vọng

Giới thiệu truyện:

Đó là truyền thuyết rất nổi tiếng giữa các học sinh, chỉ cần mua bùa ở đền thờ cao nhất của thành phố. Tất cả các ước nguyện đều có thể trở thành sự thật... Tên khác: 愿望达成护符 Nguồn : Lục Dương

Danh sách chương: