[TRUYỆN TRANH] GAY RỒI! CÁI ĐÓ THÀNH TINH RỒI!

Giới thiệu truyện:

TƯƠNG TÁC CỦA CÁC BẠN LÀ ĐỘNG LỰC CỦA CHÒI <3 (Dịch nội dung:1412) Tiểu Hoàng Thư (sách 18+ :v) đột nhiên biến thành tinh, vốn chỉ muốn tu hành, ngủ, trêu quốc sư, không biết vì sao...nàng ta cứ đi đến nơi nào, đều có đồ vật biến thành tinh. Long ỷ, ngươi đủ rồi đấy, đừng có suốt ngày nghĩ đến chuyện đẩy ngã hoàng đế chứ! Nguyên tác: Chi Trăn Xuất phẩm: Bạo Thanh Mạn Họa Biên tập viên: Thái Thái x Tiểu Mật Giám chế: Hách Giai Tư Chủ bút: Tinh Dã Không Không Dịch: Vy Vy Chỉnh sửa: Miêu Miêu Nguồn: https://www.facebook.com/choinhocuavb/ https://www.facebook.com/vyvy.boiboi.truyentranh

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: