[ TRUYỆN TRANH ] Lưỡng Bất Nghi

Giới thiệu truyện:

Sau 1 tai nạn nhỏ,hoàng thượng biến thành hoàng hậu,hoàng hậu biến thành hoàng thượng ... Dịch:Lục dương_TRANSLATOR Nguồn:[như trên] Truyện thường được cập nhật vào thứ hai mỗi tuần nếu ko có chap mới thì chỉ có 3 lí do 1.tác giả hoặc người dịch chưa làm,bận 2.máy mik hỏng.... 3.LƯỜI😊

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: