[Truyện tranh] Thiên tài tiểu độc phi chi Vân Tịch truyền kỳ (drop)

Giới thiệu truyện:

Lịch up truyện: 1 chap/tuần (chủ nhật) Nguyên tác: Thiên tài tiểu độc phi (tác giả Giới Mạt) Nguồn: Manhua Tình trạng raw: đang tiến hành Chủ bút: Hà Nại Nại Lên màu: Thệ Quân Giám chế: Tiểu Sang Bản Việt hóa được thực hiện bởi đội ngũ admin fanpage: Vân Tịch Truyện VNFC - 芸汐传 Trans + Edit: Tiểu Độc Dược, Tiểu Thập Nhất Link facebook: https://www.facebook.com/vantichtruyenvnfc/

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: