truyện về các nhân vật creepypasta mà tôi biết

Giới thiệu truyện:

hầu hết rất nhiều người đã biết truyện viết về thông tin các nhân vật creepypasta (truyện hơi dài đọc rùi biết ) ủng hộ mình nha m.n

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: