Tryuện Creepypasta

Đăng bởi: aliceshappire

Cập nhật: 27-08-2018

Tag:#creepypasta


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

lần đầu mình viết nên có gì sai sót mội người thông cảm và chỉ dạy mình cách viết truyện tốt hơn cảm ơn :33

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: