Tứ Bề Thọ Địch - Khúc Lưu Tỷ / Trang Chu Điếu Ngư [Repost]

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Khúc Lưu Tỷ / Trang Chu Điếu Ngư Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, thế thân, nam nam sinh tử, ngược luyến tàn tâm, HE Link: https://kumiko03.wordpress.com/mục-lục-dam-mỹ/mục-lục-tứ-bề-thọ-dịch/

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: