Từ điển bách khoa Yõukaj

Đăng bởi: ChipBanhBao

Cập nhật: 05-11-2013

Tag:#luna


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Từ điển bách khoa về các loại quái vật (yêu quái)

Danh sách chương: