Từ Dục Tới Siêu Tâm Thức - Osho

Giới thiệu truyện:

OSHO Từ Dục tới Siêu tâm thức From SEX To SUPERCONSCIOUSNESS Mục lục Bài nói thứ nhất Bharatiya Vidya Bhavan Auditorium, Bombay Bài nói thứ hai Gowalia Tank Maidan, Bombay Bài nói thứ ba Gowalia Tank Maidan, Bombay Bài nói thứ tư Gowalia Tank Maidan, Bombay Bài nói cuối cùng. Gowalia Tank Maidan, Bombay Về Osho ************************************************************************************************************ #1Bài nói thứ nhất Tình yêu Tình yêu là gì? Cảm thấy nó thì dễ, định nghĩa tình yêu quả thực khó. Nếu bạn hỏi cá biển giống gì, cá sẽ nói, "Đây là biển. Biển là tất cả xung quanh. Và nó là thế." Nhưng nếu bạn cứ nài nỉ mãi - "Xin định nghĩa biển đi" - thế thì vấn đề trở thành quả thực rất khó. Điều cao thượng nhất và tuyệt vời nhất trong cuộc sống có thể được sống, có thể được biết tới, nhưng chúng lại khó định nghĩa, khó mô tả. Khổ của con người là thế này: trong bốn đến năm nghìn năm qua con người đơn giản nói và nói mãi về cái gì đó mà con ...

Danh sách chương: