Tú Là Của Tauuu

Đăng bởi: rotcaca

Cập nhật: 17-11-2018

Tag:#tulacuatauuu


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Truyện Có 1 Số Thứ Hơi Phi Thực Tế Chỉ Tập Trung Ở Mãn Hài Hước Tình Cảm Là Chính Văn Chương Thì Hơi Có 1 Xíu Trẻ Con Vì Tác Giả Còn Trẻ Vl :3 CÂU CHUYỆN KỂ VỀ CHÀNG TRAI TÊN LÀ LỘC TRONG 1 LẦN ĐI HỌC MUỘN VÔ TÌNH VA CHẠM VỚI MỘT CÔ GÁI HỌC CÙNG TRƯỜNG VÀ ĐÂY CŨNG CHÍNH LÀ CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH ẤY! Tác Giả : Minh Gầy - Rotcaca

Danh sách chương: