Tức Mặc có giai nhân [Dã sử]

Giới thiệu truyện:

Truyện viết về hoàng hậu cuối cùng của triều Lý, công chúa đầu tiên của triều Trần, người trải đường giúp nhà Trần dựng nên đế nghiệp. Tác giả: Bí Bứt Bông Thể loại: Cảm hứng lịch sử Tuy những diễn biến lớn của truyện tuân theo chính sử, nhưng trong truyện có nhiều tình tiết được hư cấu để phục vụ cho nội dung câu chuyện. Vì vậy, xin đừng đánh đồng chính sử với nội dung của truyện. Các chú thích về lịch sử được đăng trong bài viết: "Đôi điều về lịch sử".

Danh sách chương: