|tuỳ bút| tình ca cho ta

Giới thiệu truyện:

Em có còn điều gì muốn nói không? Hay còn điều gì làm em vướng bận chờ đợi mòn mỏi không? Nếu còn, thì thôi em mau đi nhanh, thời gian sắp hết rồi, nhân lúc lòng em còn đang mộng mơ, lúc người thương cũng đang chợt bước đợi em, lúc em còn phơi phới tuổi xuân, lúc em chưa mất đi gì cả. Nghe, đi mau thôi. Nếu không, em ngủ đi, một giấc thật sâu, thật đẹp.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: